Kurzweil 3000

De beste en meest gebruikte dyslexiesoftware, standaard met KURZWEIL MOBILE APP

Belangrijk voor scholen

Het juiste hulpmiddel kiezen

Welk hulpmiddel het meest geschikt is voor uw leerlingen, hangt af van meerdere factoren. De individuele verschillen zijn soms groot en zijn afhankelijk van de interactie tussen specifieke leerlingkenmerken, de uit te voeren taken, de technologische hulpmiddelen en de context. In de advisering aan scholen volgt Lexima dit interactiemodel. Niet het hulpmiddel, maar de leerling in zijn of haar omgeving is het vertrekpunt voor de inzet en keuze van dyslexiehulpmiddelen en de bijbehorende zorg.

Zekerheid

Uit onderzoek van Stichting Toegankelijke Informatie is gebleken dat bijna 90% van de scholen die met dyslexiesoftware werken heeft gekozen voor Kurzweil 3000 of Sprint Plus. De kracht van deze geavanceerde software is de brede inzetbaarheid bij alle typen dyslexie, bij alle vakken en in alle schoolsectoren, de bewezen effectiviteit, de technische betrouwbaarheid, de gebruiksvriendelijkheid en de vele instellingsmogelijkheden voor persoonlijk gebruik en technisch beheer door de school. Niet onbelangrijk bij de keuze blijkt ook de professionele ondersteuning door Lexima.

Passend Onderwijs en Bovenschoolse Arrangementen

Goede voorzieningen voor dyslexie op school vergen kennis, samenspel, tijd en investeringen. Grote scholen en samenwerkingsverbanden kiezen er steeds vaker voor om dyslexie instellingsbreed of bovenschools aan te pakken, bijvoorbeeld in het kader van Passend Onderwijs. Investeringen kunnen worden gebundeld en er ontstaat ruimte voor een brede projectmatige aanpak met aandacht voor visie en deskundigheid, voor alle betrokken lagen (van leerling tot bestuurder) en voor de benodigde ICT-infrastructuur en leermaterialen. Een gebalanceerde projectmatige aanpak biedt de beste waarborgen voor succes. Lexima heeft hierin unieke expertise. Interesse? Stuur een e-mail naar consultancy@lexima.nl.

Samenwerken met Lexima is succeskansen vergroten!

Lexima heeft daarvoor alles in huis. U kiest met ons voor een professionele organistatie waarin 27 hoogopgeleide en toegewijde medewerkers u helpen met advies, technische ondersteuning en begeleiding. Lexima werkt samen met duizenden scholen en behandelaars. U weet waar u met ons aan toe bent.