Kurzweil 3000

De beste en meest gebruikte dyslexiesoftware, standaard met KURZWEIL MOBILE APP

Dyslexie gaat nooit over

Vijf tot tien procent van de mensen heeft in meer of mindere mate last van dyslexie. Het probleem is genetisch bepaald en komt meer voor bij jongens dan bij meisjes.  Compenserende computerhulpmiddelen bieden leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen de kans om hun talenten te ontplooien en onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten. 

Wet gelijke behandeling

De Wet Gelijke behandeling is helder: scholen moeten adequate voorzieningen treffen om leerlingen en studenten met functiebeperkingen in staat te stellen te functioneren als de anderen. De leerling met dyslexie heeft recht op aanpassingen. Het College voor de Mensenrechten heeft al verschillende keren uitspraak gedaan en steeds bevestigd dat leerlingen met dyslexie Kurzweil 3000 tijdens de les, toetsen en examens mogen gebruiken. 

Waarom Kurzweil?

Kurzweil jongen groep 5Dyslexie kenmerkt zich door problemen met leesvaardigheid en spellen en in meer of mindere mate met begrijpend lezen, teksten schrijven, vreemde talen,
structureren/ordenen en studievaardigheden. Kurzweil biedt ondersteuning op al deze deelgebieden en doet meer. 

Kurzweil versie 14 is de beste dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk kunnen. De kracht van Kurzweil is de unieke veelzijdigheid, betrouwbaarheid en grote gebruikservaring van duizenden scholen en tienduizenden leerlingen.

Kurzweil versie 14 wordt standaard geleverd met de uitgebreide Kurzweil Mobile app voor iPad, iPhone en iPod. Zo is het nog gemakkelijker om Kurzweil te gebruiken, thuis, op school of onderweg. Dat is handig als de school kiest voor Bring Your Own Device (BYOD). Voortdurende vernieuwing geeft u de zekerheid dat Kurzweil koploper is en blijft, ook in de toekomst. Onlangs werd Kurzweil met het Comenius EduMedia Zegel bekroond, een belangrijke Duitse en Europese onderscheiding voor baanbrekende ICT-gebaseerde educatieve middelen

Sleutel tot succes

Een leerling die met Kurzweil werkt is gemotiveerder en zelfredzamer. Zijn leerprestaties worden beter en zijn docent wint tijd. Kurzweil is de sleutel tot succes voor leerling, ouder, docent, school en samenwerkingsverband. Lexima biedt u die waarborg.